การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Spiritbreaker
1,352,523
50.84%
50.84%
2
Dwarven Sniper 1,273,275
47.91%
3
Murloc Nightcraw 1,085,845
57.68%
4
Axe 1,035,774
51.46%
5
Skeleton King 921,047
49.87%
6
Stone Giant 899,531
51.81%
7
Earthshaker 833,486
54.82%
8
Phantom Assassin 684,769
42.37%
9
Sacred Warrior 681,553
45.64%
10
Shadow Fiend 660,910
60.35%