การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Spiritbreaker
1,337,063
50.86%
50.86%
2
Dwarven Sniper 1,255,630
47.87%
3
Murloc Nightcraw 1,075,728
57.66%
4
Axe 1,025,472
51.47%
5
Skeleton King 910,685
49.88%
6
Stone Giant 891,455
51.80%
7
Earthshaker 825,607
54.84%
8
Phantom Assassin 677,695
42.35%
9
Sacred Warrior 673,948
45.60%
10
Shadow Fiend 657,688
60.35%