การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของผู้เล่น (Players' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของผู้เล่น
อันดับ ผู้เล่น จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

7r-y
8,369
76.48%
76.48%
2
zisny 8,108
66.26%
3
viper_hod_ 7,817
57.93%
4
NSP 7,593
72.49%
5
[g]olf-tec 7,510
59.49%
6
_________-_- 7,369
59.86%
7
asahi_pb 7,185
80.84%
8
SIS 7,079
94.15%
9
ntr 7,021
85.39%
10
[la]_richmantoy 6,941
71.72%