การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของผู้เล่น (Players' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของผู้เล่น
อันดับ ผู้เล่น จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

viper_hod_
8,979
58.00%
58.00%
2
[g]olf-tec 8,654
59.79%
3
7r-y 8,607
76.73%
4
asahi_pb 8,123
79.77%
5
zisny 8,109
66.25%
6
NSP 7,965
72.29%
7
kutseesai 7,790
83.40%
8
_________-_- 7,702
59.26%
9
[la]_richmantoy 7,686
73.07%
10
anan-palasitkul 7,558
54.90%