การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของผู้เล่น (Players' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของผู้เล่น
อันดับ ผู้เล่น จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

7r-y
8,564
76.74%
76.74%
2
viper_hod_ 8,317
58.00%
3
zisny 8,109
66.25%
4
[g]olf-tec 7,971
59.67%
5
NSP 7,964
72.30%
6
[la]_richmantoy 7,686
73.07%
7
_________-_- 7,679
59.27%
8
asahi_pb 7,543
80.50%
9
ntr 7,183
85.34%
10
kutseesai 7,147
83.06%