การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของผู้เล่น (Players' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของผู้เล่น
อันดับ ผู้เล่น จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

7r-y
8,169
76.22%
76.22%
2
zisny 8,108
66.26%
3
viper_hod_ 7,650
57.87%
4
NSP 7,585
72.49%
5
[g]olf-tec 7,372
59.31%
6
_________-_- 7,290
59.97%
7
asahi_pb 7,098
80.92%
8
SIS 7,072
94.15%
9
ntr 6,978
85.35%
10
hongza- 6,735
56.57%