การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของผู้เล่น (Players' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของผู้เล่น
อันดับ ผู้เล่น จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

7r-y
8,561
76.73%
76.73%
2
viper_hod_ 8,246
58.02%
3
zisny 8,109
66.25%
4
NSP 7,907
72.35%
5
[g]olf-tec 7,885
59.66%
6
_________-_- 7,672
59.28%
7
asahi_pb 7,464
80.56%
8
[la]_richmantoy 7,412
72.56%
9
ntr 7,147
85.31%
10
SIS 7,079
94.15%