การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของผู้เล่น (Players' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของผู้เล่น
อันดับ ผู้เล่น จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

7r-y
8,490
76.60%
76.60%
2
zisny 8,109
66.25%
3
viper_hod_ 7,973
57.88%
4
NSP 7,738
72.34%
5
[g]olf-tec 7,620
59.51%
6
_________-_- 7,450
59.75%
7
asahi_pb 7,292
80.66%
8
SIS 7,079
94.15%
9
ntr 7,039
85.38%
10
[la]_richmantoy 7,010
71.85%