แผนที่ (Maps)

DotA 6.78c มาแล้ว

ปล่อยในวันที่ 30 มิ.ย. 2013 (00:00)


[อัพเดท]ดู "แชนจ์ล็อก" (Changelog)
ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง