สถิติ (Stats)

เลือกหมวดหมู่
คำค้นหา
ค้นหาเรคคอร์ด
ผู้เล่น
dwarven sniper
สถิติ (โดยรวม)
48.04% Win Rate
ชนะ 641.8k, แพ้ 694.0k
1.3m เกม
KDA 8.8m/8.7m/12.3m
เล่นล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
การติดอันดับเรคคอร์ด ผล ผู้เล่น ค่าที่ได้
''ฆ่า'' สูงสุด
Highest Number of Kills
ชนะ
2 ปีที่แล้ว
-[w]ai[a]pawz- จำนวนการฆ่า
2615 ครั้ง
''ตาย'' สูงสุด
Highest Number of Deaths
แพ้
5 ปีที่แล้ว
jav_ จำนวนการตาย
93 ครั้ง
''ช่วยฆ่า'' สูงสุด
Highest Number of Assists
ชนะ
3 ปีที่แล้ว
-[7st_sexl3mz]- จำนวนช่วยฆ่า
1276 ครั้ง
''ฆ่าครีพทั่วไป'' สูงสุด
Highest Number of Creep Kills
แพ้
4 ปีที่แล้ว
-[7st_sexl3mz]- จำนวนการฆ่า
1530 ครั้ง
''ฆ่าครีพฝ่ายเดียวกัน'' สูงสุด
Highest Number of Creep Denies
ชนะ
3 ปีที่แล้ว
-[7st_sexl3mz]- จำนวนการฆ่า
82 ครั้ง
''ฆ่าครีพป่า'' สูงสุด
Highest Number of Creep Neutral
ชนะ
6 ปีที่แล้ว
-[7st_sexl3mz]- จำนวนการฆ่า
354 ครั้ง
''ทำลายทาวเวอร์'' สูงสุด
Highest Number of Tower Destroys
ชนะ
2 ปีที่แล้ว
-[7st_sexl3mz]- จำนวนการทำลาย
11 ครั้ง
''ทำลายบาร์แรคก์'' สูงสุด
Highest Number of Barrack Destroys
ชนะ
6 ปีที่แล้ว
-[7st_sexl3mz]- จำนวนการทำลาย
6 ครั้ง
''ฆ่าโคเรียร์'' สูงสุด
Highest Number of Courier Kills
ชนะ
5 ปีที่แล้ว
-[7st_sexl3mz]- จำนวนการฆ่า
2 ครั้ง
''เวลา'' ในการเล่นนานที่สุด
Longest Match Duration
ชนะ
2 ปีที่แล้ว
-[7st_sexl3mz]- ระยะเวลา
193 นาที