Netcafe Seminar 2012

ชื่อร้าน :
*
ชื่อเจ้าของร้านคนที่ 1 :
*
ชื่อเจ้าของร้านคนที่ 2 :
ที่อยู่ร้าน :
*
จังหวัด :
*
จังหวัดที่ต้องการเข้าร่วมสัมมนา :
* (กรุงเทพฯ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี)
รหัสไปรษณีย์ :
*
Email :
*

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ :
(หากมีมากกว่า 1 เบอร์ให้เว้นวรรค เช่น 027698000 027698840)

*
 

- หมายเหตุ

• ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของแจกสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าบนเว็บไซต์เท่านั้น
• เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมได้อย่างเต็มที่ ทางบริษัทฯขอจำกัดผู้เข้าร่วมร้านละไม่เกิน 2 ท่าน
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  • สนับสนุนโดย

    Asiasoft Corporation Public Company LimitedNeolutionGigabyteRazerPlayFPS Gview