วิดีโอ (Videos)(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ถัดไป
ค้นหา
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
แผนที่
อีเวนต์
วันที่
เล่น
1st
Sentinel
Hurt me not
Scourge
6.74c Ascenti SEP (2012) 18 ก.ย. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
1st
Sentinel
Mango
Scourge
6.74c Ascenti SEP (2012) 19 ก.ย. 2012 เล่น
1st eSport
Sentinel
Not Gay
Scourge
DotA v6.74c Gview Oct Final (2012) 29 ต.ค. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
1st esport
Sentinel
Sword7
Scourge
DotA v6.74c PCG Nov (2012) 11 พ.ย. 2012 เล่น
1st eSports
Sentinel
VIP Team Work
Scourge
DotA v6.74c Ascenti Nov (2012) 19 พ.ย. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
1st eSports
Sentinel
VIP Team Work
Scourge
DotA v6.74c Show Match (2012) 19 พ.ย. 2012 เล่น
1st eSports
Sentinel
eNcy
Scourge
DotA v6.74c GEST Nov (2012) 25 พ.ย. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
1st eSports
Sentinel
Drmz
Scourge
DotA v6.74c GEST Nov (2012) 25 พ.ย. 2012 เล่น
1st eSports
Sentinel
NeoArmStrong
Scourge
DotA v6.74c Neoltuion Dec (2012) 8 ธ.ค. 2012 เล่น
1st eSports
Sentinel
Hurt me not
Scourge
DotA v6.74c PCGJan2013 (2013) 17 ม.ค. 2013 พาร์ท 1
พาร์ท 2
1st eSports
Sentinel
ETM.Gaming
Scourge
DotA v6.74c CBDotA 2013 (2013) 24 ม.ค. 2013 เล่น
1st eSpots
Sentinel
SVR ES
Scourge
DotA v6.74c GEST Nov (2012) 25 พ.ย. 2012 เล่น
A little hurt
Sentinel
Mango
Scourge
6.74c PCG SEP (2012) 2 ก.ย. 2012 เล่น
AEON
Sentinel
MiTH.trust
Scourge
DotA2 GIGABYTE DotA2 Masters (2012) 2 พ.ค. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
aL
Sentinel
AEON
Scourge
DotA2 GIGABYTE DotA2 Masters (2012) 1 พ.ค. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
Alive.Alacrity
Sentinel
Prisoner
Scourge
6.74c PCG July (2012) 29 ก.ค. 2012 เล่น
AliveA
Sentinel
Mango
Scourge
6.74c PCG SEP (2012) 2 ก.ย. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
All Day All Night
Sentinel
Dust
Scourge
6.74c Ascenti DotA Tournament April (2012) 20 เม.ย. 2012 เล่น
Along
Sentinel
Society
Scourge
DotA v6.77b GEST LAO February 2013 (2013) 23 ก.พ. 2013 เล่น
Apple Park
Sentinel
Ritter Art
Scourge
6.74c GEST IDC (2012) 16 มิ.ย. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
Avenger
Sentinel
Society
Scourge
DotA v6.77b GEST LAO February 2013 (2013) 23 ก.พ. 2013 เล่น
Back
Sentinel
Hurt me not girl
Scourge
6.74c PCG SEP (2012) 2 ก.ย. 2012 เล่น
BadBurn
Sentinel
Vinte
Scourge
6.74c GEST Qualifier (2012) 13 พ.ค. 2012 เล่น
Baowan
Sentinel
Serious
Scourge
6.74c Ascenti DotA Tournament May (2012) 21 พ.ค. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
BauCat
Sentinel
New World E
Scourge
6.74c GEST Q August (2012) 4 ส.ค. 2012 เล่น
BauCat
Sentinel
BBDotA
Scourge
6.74c GEST Q Sep (2012) 9 ก.ย. 2012 เล่น
Bayabas
Sentinel
Jhoven
Scourge
6.74c GEST OCT (2012) 20 ต.ค. 2012 เล่น
Bazooka Style
Sentinel
Mango
Scourge
6.74c Neolution October (2012) 9 ต.ค. 2012 เล่น
BBDotA
Sentinel
IGT
Scourge
6.74c GEST Q Sep (2012) 9 ก.ย. 2012 เล่น
Bocah Sakit
Sentinel
TnC
Scourge
DotA v6.77b GEST Jan 2013 (2013) 2 ก.พ. 2013 เล่น

(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ถัดไป