วิดีโอ (Videos)(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ถัดไป
ค้นหา
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
แผนที่
อีเวนต์
วันที่
เล่น
StarBoBa
Sentinel
Orange
Scourge
DotA2 14 พ.ค. 2012 เล่น
PlanB
Sentinel
MiTH.Trust
Scourge
6.74c AS Battle By GIGABYTE (2012) 5 ส.ค. 2012 เล่น
NeoES
Sentinel
Perfect G Y
Scourge
6.74c AS Battle By GIGABYTE (2012) 5 ส.ค. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
Tr
Sentinel
ETN
Scourge
6.74c Ascenti DotA Tournament April (2012) 18 เม.ย. 2012 เล่น
ECS.Fight
Scourge
AutoLose
Sentinel
6.74c Ascenti DotA Tournament April (2012) 19 เม.ย. 2012 เล่น
All Day All Night
Sentinel
Dust
Scourge
6.74c Ascenti DotA Tournament April (2012) 20 เม.ย. 2012 เล่น
Neolution
Sentinel
All Day All Night
Scourge
6.74c Ascenti DotA Tournament April (2012) 22 เม.ย. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
Neolution
Scourge
SDL
Sentinel
6.74c Ascenti DotA Tournament April (2012) 25 เม.ย. 2012 เล่น
Baowan
Sentinel
Serious
Scourge
6.74c Ascenti DotA Tournament May (2012) 21 พ.ค. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
PnM
Sentinel
Suzuran
Scourge
6.74c Ascenti DotA Tournament May (2012) 22 พ.ค. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
DED.TH
Sentinel
Chud Ley
Scourge
6.74c Ascenti DotA Tournament May (2012) 23 พ.ค. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
Mango
Sentinel
HuHu
Scourge
6.74c Ascenti July (2012) 18 ก.ค. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
1st eSports
Sentinel
VIP Team Work
Scourge
DotA v6.74c Ascenti Nov (2012) 19 พ.ย. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
1st
Sentinel
Hurt me not
Scourge
6.74c Ascenti SEP (2012) 18 ก.ย. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
1st
Sentinel
Mango
Scourge
6.74c Ascenti SEP (2012) 19 ก.ย. 2012 เล่น
No Wisp
Sentinel
Exzencial
Scourge
DotA v6.77c CB DotA Qulaify (2013) 24 ส.ค. 2013 เล่น
Extremus
Sentinel
Sax So Can
Scourge
DotA v6.77c CB DotA Qulaify (2013) 24 ส.ค. 2013 เล่น
Hediz.Es
Sentinel
NolBatrider
Scourge
DotA v6.74c CBDotA 2013 (2013) 22 ม.ค. 2013 เล่น
Design.Gaming
Sentinel
Lollipop
Scourge
DotA v6.74c CBDotA 2013 (2013) 23 ม.ค. 2013 เล่น
1st eSports
Sentinel
ETM.Gaming
Scourge
DotA v6.74c CBDotA 2013 (2013) 24 ม.ค. 2013 เล่น
Hediz
Sentinel
iDeal.GIGABYTE
Scourge
DotA v6.77c CBDotA 2013 (2013) 11 ก.ย. 2013 เล่น
Review Diablo III
Beta
Diablo III Diablo III (2012) 28 เม.ย. 2012 พาร์ท 1
พาร์ท 2
Roccat Neolution
Sentinel
MiTH.Trust
Scourge
DotA v6.74c DotA Final (2013) 27 ม.ค. 2013 เล่น
Gx.Brutal
Sentinel
MiTH.Trust
Scourge
DotA v6.74c DotA Round of 4 (2013) 27 ม.ค. 2013 เล่น
Ideal.Gigabyte
Sentinel
Etm Gaming
Scourge
DotA v6.74c DotA Round of 8 (2013) 26 ม.ค. 2013 เล่น
Hediz
Sentinel
MiTH.Trust
Scourge
DotA v6.74c DotA Round of 8 (2013) 26 ม.ค. 2013 เล่น
Brave Warrior #1
Sentinel
PCG Staff
Scourge
DotA v6.77b Event (2013)
แมทช์ที่ 1
8 ก.พ. 2013 เล่น
Brave Warrior #2
Sentinel
PCG Staff
Scourge
DotA v6.77b Event (2013)
แมทช์ที่ 1
11 ก.พ. 2013 เล่น
Brave Warrior #3
Sentinel
PCG Staff
Scourge
DotA v6.77b Event (2013)
แมทช์ที่ 1
11 ก.พ. 2013 เล่น
Brave Warrior #4
Sentinel
PCG Staff
Scourge
DotA v6.77b Event (2013)
แมทช์ที่ 1
12 ก.พ. 2013 เล่น

(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ถัดไป