การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Dwarven Sniper
3,898
50.77%
50.77%
2
Spiritbreaker 3,331
49.62%
3
Axe 2,433
50.51%
4
Murloc Nightcraw 2,304
59.46%
5
Skeleton King 2,202
46.68%
6
Spectre 1,935
46.87%
7
Stone Giant 1,907
54.27%
8
Earthshaker 1,731
49.34%
9
Phantom Assassin 1,684
43.35%
10
Sacred Warrior 1,651
47.85%