การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Dwarven Sniper
1,807
48.15%
48.15%
2
Spiritbreaker 1,625
49.97%
3
Axe 1,179
48.43%
4
Murloc Nightcraw 1,049
59.39%
5
Skeleton King 1,032
49.32%
6
Earthshaker 873
52.12%
7
Spectre 842
45.25%
8
Stone Giant 834
51.44%
9
Sacred Warrior 734
48.91%
10
Phantom Assassin 722
43.07%