การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Dwarven Sniper
2,642
49.74%
49.74%
2
Spiritbreaker 2,384
51.64%
3
Axe 1,566
52.30%
4
Skeleton King 1,553
46.88%
5
Murloc Nightcraw 1,545
60.00%
6
Spectre 1,249
48.84%
7
Stone Giant 1,186
51.69%
8
Earthshaker 1,183
54.10%
9
Sacred Warrior 1,147
48.65%
10
Phantom Assassin 1,092
44.32%