การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Dwarven Sniper
1,199
49.46%
49.46%
2
Spiritbreaker 1,052
46.29%
3
Axe 793
48.30%
4
Murloc Nightcraw 778
64.01%
5
Skeleton King 632
47.47%
6
Earthshaker 619
52.67%
7
Stone Giant 569
54.31%
8
Sacred Warrior 547
52.29%
9
Spectre 518
43.24%
10
Phantom Assassin 484
46.49%