การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Dwarven Sniper
4,115
51.57%
51.57%
2
Spiritbreaker 3,762
50.90%
3
Murloc Nightcraw 2,611
58.45%
4
Skeleton King 2,513
48.55%
5
Axe 2,398
49.62%
6
Stone Giant 1,964
53.97%
7
Earthshaker 1,927
56.77%
8
Spectre 1,912
49.22%
9
Phantom Assassin 1,872
42.84%
10
Sacred Warrior 1,774
49.83%