การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Spiritbreaker
780
51.28%
51.28%
2
Dwarven Sniper 752
51.99%
3
Skeleton King 468
49.36%
4
Axe 465
47.74%
5
Murloc Nightcraw 417
57.31%
6
Earthshaker 416
52.64%
7
Sacred Warrior 392
49.23%
8
Stone Giant 383
48.56%
9
Legion Commander 340
52.94%
10
Spectre 314
47.13%