การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Dwarven Sniper
4,682
50.68%
50.68%
2
Spiritbreaker 4,212
49.00%
3
Murloc Nightcraw 3,044
59.66%
4
Axe 2,962
51.38%
5
Skeleton King 2,823
48.57%
6
Stone Giant 2,277
54.85%
7
Spectre 2,139
47.92%
8
Earthshaker 2,091
53.32%
9
Phantom Assassin 2,076
44.41%
10
Sacred Warrior 1,949
49.46%