การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Dwarven Sniper
2,979
49.88%
49.88%
2
Spiritbreaker 2,651
49.53%
3
Murloc Nightcraw 1,848
59.58%
4
Skeleton King 1,785
45.94%
5
Axe 1,780
49.94%
6
Spectre 1,375
45.89%
7
Sacred Warrior 1,357
50.99%
8
Earthshaker 1,345
53.75%
9
Stone Giant 1,278
53.91%
10
Phantom Assassin 1,192
44.04%