การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Dwarven Sniper
3,656
51.50%
51.50%
2
Spiritbreaker 3,059
48.45%
3
Skeleton King 2,065
49.93%
4
Murloc Nightcraw 2,023
58.08%
5
Axe 1,987
50.68%
6
Spectre 1,715
52.54%
7
Earthshaker 1,605
52.46%
8
Stone Giant 1,597
51.85%
9
Sacred Warrior 1,549
53.26%
10
Phantom Assassin 1,401
43.83%