ค้นหา
Sentinel Strenght
Sentinel Agility
Sentinel Intelligence
Scourge Strenght
Scourge Agility
Scourge Intelligence

ฮีโร่ (Heroes)

DWARVEN SNIPER (คนแคระซุ่มยิง)

KARDEL SHARPEYE (คาร์เดล ชาร์ปอาย)
(อัพเดท 09/11/2012)ความแกร่ง
(Strength)

16.00 + 1.70
ความคล่อง
(Agility)

21.00 + 2.90
ความฉลาด
(Intelligence)

15.00 + 2.60สถิติโดยละเอียด (Advanced Statisics)
เผ่าพันธุ์
(Affiliation)
Sentinel
การทำลาย
(Damage)
36 - 42
เกราะ
(Armor)
1.94
ความไว
(Movespeed)
290
การโจมตี
(Attack Range)
550
ความเร็วในการโจมตี
(Attack Animation)
0.170 / 0.700
ความเร็วในการร่ายเวทย์
(Casting Animation)
0.300 / 0.510
เวลาในการโจมตี
(Base Attack Time)
1.7
ความเร็วของกระสุนที่โจมตี
(Missile Speed)
3000
ระยะการมองเห็น
(Sight Range)
1800 / 1000
แนะนำฮีโร่
While relatively weak in close ranged combat, the Sniper can be deadly from a distance. With precision accuracy, Kardel frequently lands Headshots, momentarily disrupting and dealing heavier damage. He also can attack from the greatest distance having mastered aiming with his trusty rifle. Combine these two skills with the fact that bullets are unrivaled in projectile velocity, and it doesn`t take long to realize his unparalleled last hitting capability. For dealing with large waves and heavier structures, Kardel fires Shrapnel that spreads out dealing damage and slowing in an area. He is renowned for his ultimate attack, Assassinating victims from an astounding distance with quite the punch behind it, using a specialized and costly ammunition round.
ความเป็นมาของฮีโร่
Kardel Sharpeye is a testament to his name and race. Using only his finely honed skills of marksmanship and his trusty rifle, he systematically destroys his opponents from afar. Taking great care to aim for the most vulnerable of areas, he is capable of severely injuring an opponent, and with a little extra time, has been known to simply dispose of an enemy in a single shot. His rifle is equipped with a secondary barrel, capable of launching a short burst of shrapnel at close range, causing massive damage.