ค้นหา
Sentinel Strenght
Sentinel Agility
Sentinel Intelligence
Scourge Strenght
Scourge Agility
Scourge Intelligence

ฮีโร่ (Heroes)

MURLOC NIGHTCRAWLER (ราตรีคืบคลาน)

SLARK (สลาร์ค)
(อัพเดท 06/02/2013)ความแกร่ง
(Strength)

21.00 + 1.80
ความคล่อง
(Agility)

15.00 + 1.50
ความฉลาด
(Intelligence)

16.00 + 1.90สถิติโดยละเอียด (Advanced Statisics)
เผ่าพันธุ์
(Affiliation)
Scourge
การทำลาย
(Damage)
48 - 56
เกราะ
(Armor)
1.10
ความไว
(Movespeed)
31
การโจมตี
(Attack Range)
128
ความเร็วในการโจมตี
(Attack Animation)
0.500 / 0.300
ความเร็วในการร่ายเวทย์
(Casting Animation)
0.001 / 0.510
เวลาในการโจมตี
(Base Attack Time)
1.7
ความเร็วของกระสุนที่โจมตี
(Missile Speed)
Instant
ระยะการมองเห็น
(Sight Range)
1800 / 1800
แนะนำฮีโร่
The Nightcrawler excels from traveling lane to lane to gank unsuspecting lone heroes. His signature Shadow Dance provides all the benefits of unbreakable invisibility for 5.5 seconds along with passive movement speed and HP regeneration as long as he is unseen by the enemy. Essence Shift lowers target enemy heroes` stats with each hit while boosting your agility growth for 2 minutes. Pounce provides a nuke and movement disable for a whopping 3.5 seconds, assuming you can land it. Dark Pact is what frustrates disablers and dust carrier, as most negative status buffs are dispelled after a slight delay, not to mention an AOE nuke to boot. Slark, with all the perquisites and instincts of an evasive killer, is truly a fearsome little bugger.
ความเป็นมาของฮีโร่
In the deepest, blackest pits of the ocean a fearsome and terrifying creature lurks. Bending the shadows to his will, few have seen his true form and none have lived to speak of it. For the shadows are his sanctuary, a place of empowerment and revitalisation. Bathed in this inpenetrable darkness he strikes unseen, every attack making him swifter and more powerful whilst weakening his enemy. An unbreakable leash awaits all who try to escape, leaving them at mercy of this horrifying phantom. By sacrificing a fraction of his soul, his pact with darkness allows him break even the most powerful bonds and curses. With echoes of the Great War reaching every corner of the earth, this creature, known only as Slark, has emerged from the depths to search for an ancient relic...